Justice Medical (Far East) Ltd

產品分類

搜索
產品目錄 . 手部配件 . 705032

美國入口輪椅小茶几

備有兩圓形位可放兩紙杯

可放眼鏡、小食或書本

只適合安裝於右手位

尺寸: 23"L x 19.5"W x 0.25"D
相關產品